Podporuje mojeID

NOVINKY

arr3Stav na trhu s akumulačními nádržemi a zásobníky vodyStav na trhu s akumulačními nádržemi a zásobníky vody Vzhledem ke stavu trhu s akumulačními... arr316.5.2016 - NovinkaNové dodací a platební podmínky. 1) Zboží v ceně 10000 Kč bez DPH a vyšší a veškeré nádrže a... arr31.3.2016 - NovinkaDoprava zdarma   Nově zavádíme dopravu zdarma na zboží v ceně 10000 Kč bez DPH a vyšší při platbě...

KONTAKTY

DEMVED a.s.
Sladkovského 446
530 02 Pardubice
tel: +420602360637
info@demved.cz
www.demved.eu
www.eshopregulus.cz

ZBOŽÍ V AKCI

                      
skladem

Úvod » Expanzní nádoby

Expanzní nádoby, Výpočet velikosti expanzní nádoby

Expanzní nádoby

Co to jsou expanzní nádoby

Tlakové expanzní nádoby slouží pro vyrovnávání změn objemu kapaliny způsobených změnami její teploty a udržení přetlaku v soustavě v předepsaném rozmezí. Používají se v topných systémech, solárních systémech a v okruzích pitné vody při použití zásobníkových ohřívačů.
Expanzní nádoba SL012241 - 12 litrů
 

1 330 Kč (54 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL018241 - 18 litrů
 

1 490 Kč (60 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL025241 - 25 litrů
 

1 690 Kč (68 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL040241 - 40 litrů
 

2 760 Kč (112 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL050281 - 50 litrů
 

3 590 Kč (145 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL080281 - 80 litrů
 

5 490 Kč (222 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL100381 - 100 litrů
 

7 390 Kč (299 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL150481 - 150 litrů
 

10 490 Kč (425 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL200481 - 200 litrů
 

12 690 Kč (514 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL300481 - 300 litrů
 

18 760 Kč (759 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL500481, 500 litrů - není skladem
 

28 400 Kč (1 149 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS005231 - 5 litrů
 

798 Kč (32 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS008231 - 8 litrů
 

868 Kč (35 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS012231 - 12 litrů
 

1 070 Kč (43 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS018231 - 18 litrů
 

1 200 Kč (49 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS025231 - 25 litrů
 

1 380 Kč (56 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS040231 - 40 litrů
 

2 160 Kč (87 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS035231 - 35 litrů
 

2 310 Kč (93 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS050271 - 50 litrů
 

2 930 Kč (119 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS060371 - 60 litrů
 

3 190 Kč (129 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS080371 - 80 litrů
 

4 140 Kč (168 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS100371 - 100 litrů
 

5 190 Kč (210 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS150471 - 150 litrů
 

7 580 Kč (307 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS200471 - 200 litrů
 

9 000 Kč (364 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS250471 - 250 litrů
 

11 330 Kč (459 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS300471 - 300 litrů
 

13 400 Kč (542 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS400471 - 400 litrů
 

15 985 Kč (647 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS500471 - 500 litrů
 

18 285 Kč (740 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS600471, 600 litrů - není skladem
 

32 200 Kč (1 303 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS700471, 700 litrů - není skladem
 

35 700 Kč (1 445 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW016823 - 0,16 litrů
 

687 Kč (28 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW002823 - 2 litry
 

832 Kč (34 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW005223 - 5 litrů
 

901 Kč (36 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW008223 - 8 litrů
 

988 Kč (40 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW012223 - 12 litrů
 

1 190 Kč (48 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW018223 - 18 litrů
 

1 340 Kč (54 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW025223 - 25 litrů
 

1 590 Kč (64 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW040223 - 40 litrů
 

2 640 Kč (107 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW060362 - 60 litrů
 

4 290 Kč (174 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW080362 - 80 litrů
 

5 430 Kč (220 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW100362 - 100 litrů
 

6 920 Kč (280 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW300462 - 300 litrů
 

16 180 Kč (655 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW400462, 400 litrů - není skladem
 

23 200 Kč (939 Euro)

skladem


Výměnný vak pro expanzní nádobu otopnou HS 400l
 

6 140 Kč (248 Euro)

sklademExpanzní nádoby

Expanzní nádoby jsou vyrobeny z kvalitního hlubokotažného svařovaného ocelového plechu a jsou opatřeny antikorozní povrchovou úpravou v barevném provedení dle jejich typu. V ocelové nádobě je membrána. Z jedné strany membrány je vyrovnávací plyn a z druhé strany kapalina.

Ve studeném stavu je skoro celý objem expanzní nádoby vyplněn plynem. Při růstu teploty v soustavě se zvětšuje objem a tlak kapaliny, ta vstupuje do expanzní nádoby a stlačuje plyn na její druhé straně. Při poklesu teploty je kapalina vytlačována plynem z expanzní nádoby zpět.

Pasporty tlakových nádob

Od 1.1.2000 se pasporty k expanzním nádobám dle platných předpisů nepřikládají.

1.1.2000 vešlo v účinnost nařízení vlády č.182/1999 Sb., které bylo dne 1.5.2004 nahrazeno nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se k expanzním nádobám pasporty nepřikládají, a to proto, že tlakové nádoby jsou stanoveným výrobkem určeným k posuzování shody dle výše uvedených právních předpisů, do kterých byla implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.

Tato skutečnost je zřejmá z vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se v ust. § 1 odst. 2 jednoznačně uvádí, že „Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona2a (zákon č. 22/1997 Sb.) a nařízení vlády2b (nařízení vlády č. 182/1999 Sb.) před jejich uvedením na trh a na technická zařízení, podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.“  viz. příloha ke stažení.

V příloze ke stažení je též stanovisko Technické inspekce České republiky ze dne 09.05.2012, které potvrzuje naše stanovisko.


 

Výpočet velikosti expanzní nádoby

Pro výpočet velikosti expanzní nádoby pro topné systémy je nutné znát následující hodnoty:

 • V - vodní objem celé otopné soustavy (kotel, potrubí, otopná tělesa, ostatní zařízení) [l]
 • Tmax - maximální provozní teplota otopné soustavy [l] - podle ní se v grafu vyhledá ?v [-]
 • ph,dov - maximální provozní tlak v otopné soustavě (nesmí být vyšší než je hodnota pojistného ventilu v kotelně) [bar]
 • H - převýšení nejvyššího bodu otopné soustavy nad expanzní nádobou [m].
 • ph,min - minimální požadovaný tlak v kotelně (dle výrobce kotle) [bar]

Další veličiny použité ve výpočtu:

 • ?v........ poměrné zvětšení objemu vody při jejím ohřátí z 10 °C na maximální teplotu vody v otopném systému Tmax [-]
 • Ve......... objem tlakové expanzní nádoby [l]

Postup:

 1. Stanovíme minimální provozní tlak v kotelně. Vezmeme požadovaný min. tlak výrobce kotle a porovnáme jej s hodnotou H/10. Vezmeme vyšší hodnotu z obou čísel a zvětšíme ji o 0,2. Výsledek je min. provozní tlak v kotelně ph,min.
 2. Z grafu odečteme hodnotu ?v podle známé maximální teploty Tmax
 3. Objem expanzní nádoby pak vypočteme podle vzorce:

 4. Z řady expanzních nádob vybereme nejbližší vyšší velikost.
 5. Před instalací expanzní nádoby (nebo nejpozději před napuštěním otopné soustavy) upravte tlak v expanzní nádobě z přednastaveného tlaku na velikost ph,min
 6. Napusťte otopnou soustavu studenou vodou a po odvzdušnění nastavte tlak na ph,min+0,2

Pamatujte: čím bude rozdíl ph,dov – ph,min menší, tím méně bude v soustavě kolísat tlak, ale expanzní nádoba vyjde větší.

Příklad:

Objem vody v otopné soustavě 200 l, max. provozní teplota soustavy je 80 °C, max. tlak v soustavě 2,5 bar, nejvyšší bod soustavy 7 m nad kotelnou, min. tlak v kotli 0,5 bar.

 1. Minimální provozní tlak v kotelně – 0,5 bar je menší než 7/10, ph,min = 7/10+0,2=0,9 bar
 2. ?v z grafu pro 80°C je 0,029.
 3. Ve= 1,3*200*0,029*(2,5+1)/(2,5-0,9) = 16,5 l
 4. Volíme nejbližší vyšší nádobu z řady, tedy MB18
 5. Upravíme tlak v expanzní nádobě (bez kapaliny) na 0,9 bar
 6. Napustíme otopnou soustavu a po odvzdušnění nastavíme tlak na 0,9+0,2=1,1 bar

Výpočet předpokládá uspořádání otopné soustavy dle obrázku, kotelna s kotlem, expanzní nádobou a pojišťovací nádobou v nejnižším místě otopného systému. Pro jiné uspořádání se výpočet provede obdobně, vztáhne se k umístění expanzní nádoby a u ostatních dílů topení se vezme v úvahu rozdíl hydrostatického tlaku.
Expanzní nádoba pro pitnou vodu se navrhne stejně, jen za minimální tlak se dosadí tlak ve vodovodním řadu nebo vypínací tlak domácí vodárny, místo objemu topného systému použijte objem ohřívače TV+cirkulačního potrubí. Pokud je tlak v řadu příliš vysoký a expanzní nádoba vychází příliš velká, je nutno použít redukční ventil.

MGZjZ