Podporuje mojeID

NOVINKY

arr316.5.2016 - NovinkaNové dodací a platební podmínky. 1) Zboží v ceně 10000 Kč bez DPH a vyšší a veškeré nádrže a... arr31.3.2016 - NovinkaDoprava zdarma   Nově zavádíme dopravu zdarma na zboží v ceně 10000 Kč bez DPH a vyšší při platbě...

KONTAKTY

DEMVED a.s.
Sladkovského 446
530 02 Pardubice
tel: +420602360637
info@demved.cz
www.demved.eu
www.eshopregulus.cz

Úvod » Expanzní nádoby

Expanzní nádoby, Výpočet velikosti expanzní nádoby

Expanzní nádoby

Co to jsou expanzní nádoby

Tlakové expanzní nádoby slouží pro vyrovnávání změn objemu kapaliny způsobených změnami její teploty a udržení přetlaku v soustavě v předepsaném rozmezí. Používají se v topných systémech, solárních systémech a v okruzích pitné vody při použití zásobníkových ohřívačů.
Expanzní nádoba SL012241 - 12 litrů
 

990 Kč (40 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL018241 - 18 litrů
 

1 110 Kč (44 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL025241 - 25 litrů
 

1 270 Kč (51 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL040241 - 40 litrů
 

2 010 Kč (80 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL050281 - 50 litrů
 

2 670 Kč (107 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL080281 - 80 litrů
 

4 160 Kč (166 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL100381 - 100 litrů
 

5 580 Kč (223 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL150481 - 150 litrů
 

7 950 Kč (318 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL200481 - 200 litrů
 

9 570 Kč (383 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL300481 - 300 litrů
 

14 100 Kč (564 Euro)

skladem


Expanzní nádoba SL500481, 500 litrů - není skladem
 

21 500 Kč (860 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS005231 - 5 litrů
 

554 Kč (22 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS008231 - 8 litrů
 

607 Kč (24 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS012231 - 12 litrů
 

750 Kč (30 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS018231 - 18 litrů
 

841 Kč (34 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS025231 - 25 litrů
 

1 010 Kč (40 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS040231 - 40 litrů
 

1 480 Kč (59 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS035231 - 35 litrů
 

1 570 Kč (63 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS050271 - 50 litrů
 

1 980 Kč (79 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS060371 - 60 litrů
 

2 210 Kč (88 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS080371 - 80 litrů
 

2 870 Kč (115 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS100371 - 100 litrů
 

3 590 Kč (144 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS150471 - 150 litrů
 

5 250 Kč (210 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS200471 - 200 litrů
 

6 240 Kč (250 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS250471 - 250 litrů
 

7 870 Kč (315 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS300471 - 300 litrů
 

9 110 Kč (364 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS400471 - 400 litrů
 

13 900 Kč (556 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS500471 - 500 litrů
 

15 900 Kč (636 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS600471, 600 litrů - není skladem
 

22 200 Kč (888 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HS700471, 700 litrů - není skladem
 

24 500 Kč (980 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW016823 - 0,16 litrů
 

474 Kč (19 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW002823 - 2 litry
 

586 Kč (23 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW005223 - 5 litrů
 

628 Kč (25 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW008223 - 8 litrů
 

703 Kč (28 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW012223 - 12 litrů
 

841 Kč (34 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW018223 - 18 litrů
 

1 046 Kč (42 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW025223 - 25 litrů
 

1 220 Kč (49 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW040223 - 40 litrů
 

1 890 Kč (76 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW060362 - 60 litrů
 

3 000 Kč (120 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW080362 - 80 litrů
 

3 890 Kč (156 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW100362 - 100 litrů
 

4 940 Kč (198 Euro)

skladem
Expanzní nádoba HW300462 - 300 litrů
 

11 500 Kč (460 Euro)

skladem


Expanzní nádoba HW400462, 400 litrů - není skladem
 

16 300 Kč (652 Euro)

skladem


Výměnný vak pro expanzní nádobu otopnou HS 400l
 

4 640 Kč (186 Euro)

sklademExpanzní nádoby

Expanzní nádoby jsou vyrobeny z kvalitního hlubokotažného svařovaného ocelového plechu a jsou opatřeny antikorozní povrchovou úpravou v barevném provedení dle jejich typu. V ocelové nádobě je membrána. Z jedné strany membrány je vyrovnávací plyn a z druhé strany kapalina.

Ve studeném stavu je skoro celý objem expanzní nádoby vyplněn plynem. Při růstu teploty v soustavě se zvětšuje objem a tlak kapaliny, ta vstupuje do expanzní nádoby a stlačuje plyn na její druhé straně. Při poklesu teploty je kapalina vytlačována plynem z expanzní nádoby zpět.

Pasporty tlakových nádob

Od 1.1.2000 se pasporty k expanzním nádobám dle platných předpisů nepřikládají.

1.1.2000 vešlo v účinnost nařízení vlády č.182/1999 Sb., které bylo dne 1.5.2004 nahrazeno nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se k expanzním nádobám pasporty nepřikládají, a to proto, že tlakové nádoby jsou stanoveným výrobkem určeným k posuzování shody dle výše uvedených právních předpisů, do kterých byla implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.

Tato skutečnost je zřejmá z vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se v ust. § 1 odst. 2 jednoznačně uvádí, že „Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona2a (zákon č. 22/1997 Sb.) a nařízení vlády2b (nařízení vlády č. 182/1999 Sb.) před jejich uvedením na trh a na technická zařízení, podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.“  viz. příloha ke stažení.

V příloze ke stažení je též stanovisko Technické inspekce České republiky ze dne 09.05.2012, které potvrzuje naše stanovisko.


 

Výpočet velikosti expanzní nádoby

Pro výpočet velikosti expanzní nádoby pro topné systémy je nutné znát následující hodnoty:

 • V - vodní objem celé otopné soustavy (kotel, potrubí, otopná tělesa, ostatní zařízení) [l]
 • Tmax - maximální provozní teplota otopné soustavy [l] - podle ní se v grafu vyhledá ?v [-]
 • ph,dov - maximální provozní tlak v otopné soustavě (nesmí být vyšší než je hodnota pojistného ventilu v kotelně) [bar]
 • H - převýšení nejvyššího bodu otopné soustavy nad expanzní nádobou [m].
 • ph,min - minimální požadovaný tlak v kotelně (dle výrobce kotle) [bar]

Další veličiny použité ve výpočtu:

 • ?v........ poměrné zvětšení objemu vody při jejím ohřátí z 10 °C na maximální teplotu vody v otopném systému Tmax [-]
 • Ve......... objem tlakové expanzní nádoby [l]

Postup:

 1. Stanovíme minimální provozní tlak v kotelně. Vezmeme požadovaný min. tlak výrobce kotle a porovnáme jej s hodnotou H/10. Vezmeme vyšší hodnotu z obou čísel a zvětšíme ji o 0,2. Výsledek je min. provozní tlak v kotelně ph,min.
 2. Z grafu odečteme hodnotu ?v podle známé maximální teploty Tmax
 3. Objem expanzní nádoby pak vypočteme podle vzorce:

 4. Z řady expanzních nádob vybereme nejbližší vyšší velikost.
 5. Před instalací expanzní nádoby (nebo nejpozději před napuštěním otopné soustavy) upravte tlak v expanzní nádobě z přednastaveného tlaku na velikost ph,min
 6. Napusťte otopnou soustavu studenou vodou a po odvzdušnění nastavte tlak na ph,min+0,2

Pamatujte: čím bude rozdíl ph,dov – ph,min menší, tím méně bude v soustavě kolísat tlak, ale expanzní nádoba vyjde větší.

Příklad:

Objem vody v otopné soustavě 200 l, max. provozní teplota soustavy je 80 °C, max. tlak v soustavě 2,5 bar, nejvyšší bod soustavy 7 m nad kotelnou, min. tlak v kotli 0,5 bar.

 1. Minimální provozní tlak v kotelně – 0,5 bar je menší než 7/10, ph,min = 7/10+0,2=0,9 bar
 2. ?v z grafu pro 80°C je 0,029.
 3. Ve= 1,3*200*0,029*(2,5+1)/(2,5-0,9) = 16,5 l
 4. Volíme nejbližší vyšší nádobu z řady, tedy MB18
 5. Upravíme tlak v expanzní nádobě (bez kapaliny) na 0,9 bar
 6. Napustíme otopnou soustavu a po odvzdušnění nastavíme tlak na 0,9+0,2=1,1 bar

Výpočet předpokládá uspořádání otopné soustavy dle obrázku, kotelna s kotlem, expanzní nádobou a pojišťovací nádobou v nejnižším místě otopného systému. Pro jiné uspořádání se výpočet provede obdobně, vztáhne se k umístění expanzní nádoby a u ostatních dílů topení se vezme v úvahu rozdíl hydrostatického tlaku.
Expanzní nádoba pro pitnou vodu se navrhne stejně, jen za minimální tlak se dosadí tlak ve vodovodním řadu nebo vypínací tlak domácí vodárny, místo objemu topného systému použijte objem ohřívače TV+cirkulačního potrubí. Pokud je tlak v řadu příliš vysoký a expanzní nádoba vychází příliš velká, je nutno použít redukční ventil.

OTg0ODI3