Podporuje mojeID

NOVINKY

arr3Stav na trhu s akumulačními nádržemi a zásobníky vodyStav na trhu s akumulačními nádržemi a zásobníky vody Vzhledem ke stavu trhu s akumulačními... arr316.5.2016 - NovinkaNové dodací a platební podmínky. 1) Zboží v ceně 10000 Kč bez DPH a vyšší a veškeré nádrže a... arr31.3.2016 - NovinkaDoprava zdarma   Nově zavádíme dopravu zdarma na zboží v ceně 10000 Kč bez DPH a vyšší při platbě...

KONTAKTY

DEMVED a.s.
Sladkovského 446
530 02 Pardubice
tel: +420602360637
info@demved.cz
www.demved.eu
www.eshopregulus.cz

ZBOŽÍ V AKCI

                      
skladem

Úvod » Těsnící materiály » Těsnící kroužky

Těsnící kroužky

Těsnící kroužky

 

V nabídce máme i ploché těsnící kroužky pro šroubení. Jsou vhodné pro vodu nebo nemrznoucí (solární) směsi a plyn.

 

Těsnění matic pro solární systémy PTFE

 

Těsnění matic pro solární systémy PTFE o tloušce 2 mm dodáváme v těchto rozměrech:

 

 • 3/8“ - průměr 8,8/15 mm
 • ½“   - průměr 11,2/18,5 mm
 • ¾“   - průměr 15/24 mm
 • 1“    - průměr 18,5/30 mm
 • 5/4“ - průměr 25/39 mm

 

Těsnění je vyrobeno z Polytetrafluoretylenu (zn. PTFE nebo PF 4). Polytetrafluoretylen je významným plastem ze široké skupiny flourových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti:

 • vynikajicí chemická odolnost
 • výborná odolnost proti vysokým teplotám
 • výborné dielektrické vlastnosti
 • odolnost proti stárnutí
 • nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
 • dobré kluzné vlastnosti

Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vlastnosti použitého materiálu. Mimo již uvedené vlastnosti patří k jeho výhodám fyziologická nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.

Tepelná stabilita

PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170 0C do + 250 0C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě. Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380 0C nepatrný. Od 380 0C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhostí tvoří další sloučeniny. Při tepelném rozkladu vzniká např. fluorovodík, tetrafluoretylen, hexafluorpropylen, perfluorizobutylen, oktafluorcyklobutan a další. Téměř všechny jsou toxické.

Zápalnost

PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploy 575 0C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

Elektrické vlastnosti

PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti, které jsou jen málo závislé na teplotě a frekvenci. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm. Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšší než 1013 ohm. cm. Permitivita je menší než 3 a ztrátový činitel je menší než 10 - 2.

Chemická odolnost

PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.

Fyzikální vlastnosti

PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při velmi nízkých teplotách, velmi dobrou vrubovou a rázovou houževnatost v širokém rozsahu teplot. Při tlakovém zatížení se nedrtí, ale má sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je časově závislý. Proto nemá pro trvalé zatížení napětí převyšovat 10% ze zjištěné pevnosti při dané teplotě. Pevnost v tahu je vyšší než 12Mpa a tažnost je větší než 150 %. Hustota je 2,15 - 2,25.103 kg/m3 . Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11. Nasákavost ve vodě nenastává a dílce nemění své rozměry ani po dlouhodobém uložení ve vodě.

Doplňujicí vlastnosti

PTFE odolává dobře povětrnostním vlivům a mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně. Při větší dávce radioaktivního záření degraduje.


Těsnění matice 3/4'' - 15 x 24 x 2 PTFE
 

10 Kč (0 Euro)

skladem


Těsnění matice 1'' - 18,5 x 30 x 2 PTFE
 

15 Kč (1 Euro)

skladem


Těsnění matice 5/4'' - 25 x 39 x 2 PTFE
 

21 Kč (1 Euro)

skladem

Těsnící kroužky

NjYxN